Reisebrev\2004.09.09\index.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  S/Y Checkmate - Beneteau First 43.5                                                                   Skipper: Nils Todal , mail: la8oja@winlink.org


2006.03.24

Reisebrev fra Panamakanalen 24.mars 2006.

Nå er vi full gang med forberedelsne til transit gjennom Panamàkanalen. Vi har fått 24. mars som dato. Det er visse krav som kanalmyndighetene stiller for seilbåter som skal gjennom. Vi må ha 4 elstra lange liner 20 mm tykke og 125 fot lange. Videre kreves det at en person skal kontrollere hver line etter som slusene fylles eller tømmes. Det er losplikt(advisere) selv for seilbåter. Vi skal ha med to nordmenn og en danske pluss adviser.
Vi skal gå sammen med to andre båter: "Minaret" fra New Zealand og "Poco Andante" fra Southampton. Disse to båtene har vi seilt mye sammen med og meget gode venner har vi blitt. Vi er som en stor familie i dette miljøet. Vi møter båter, gjerne med bare to ombord som oss selv, men også familier med relativt små barn ombord, som er underveis jorden rundt. De aller fleste er pensjonister langt yngere enn oss.

"Jonna", den danske båten seiler derimot av et par med to barn og de skal jorden rundt. Det er organisert undervisning ombord og i disse E-mail tider blir det kommunikasjon med skolen de skal tilbake til om et par år. En norsk båt "blue Marlin"med et ektepar og med tvillinger på 6 år skal også rundt kloden.

Panamakanalen ble fullført i 1914 av amerikanerne. Allerede i 1881 forsøkte franskmannen Ferdinand de Lesseps å bygge kanalen, men måtte 1889 kaste inn håndkledet og erklære seg konkurs. Til da hadde 20000 arbeidere dødd av malaria og andre tropesykdommer.
Ved god hjelp av Presiden Theodore Roosevelt og US.Navy ble Panamà i 1903 uavhengig fra Stor-Colombia og USA fikk kontroll over et 10 miles bredt belte over fra Caribbeansiden til Stillehavssiden. I 1904 startet den virkelige storsatsingen på å bygge Panamàkanalen. Over 75000 menn og kvinner deltok i abeidet med å bygge kanalen som ble fullført i 1914 og Steamskipet "ANCON" var det første skipet som passerte gjennom i august 1914.

Kapasiteten i slusene er båter opp til 950 fot lang, 110 fot bredde og 80,5 fot dybde. Hver transit krever 200 millioner liter vann som kommer fra flere elver som renner inn i Gatun Lake, men den største er Rio Chagres som er demmet opp og gir nok ferskvann til slusene. Noen år er det restriksjoner.
Vi blir løftet 85 fot opp gjennom tre sluser fra Caribbean siden til Gatun Lake og der er det to hovedleder gjennom. En for kommersielle skip og en for lystfartøy. Etter det er det også tre sluser ned til The Pacific. Hvert år går det ca 13.000 skip gjennom og 8-900 seilbåter eller lystfartøy.
For en seilbåt under 50 for er transit fee 600 US$ mens et stort Cruiseskip må punge ut med opp til 250.000,- US$.

Kanalen ble operert av amerikanerne frem til 31. desember 1999. Da overtok Panama styringen etter en overenskomst som ble undertegnet allerede i 1977. Panamakanalen betyr jo veldig mye for skipsfarten og verdens varetransport og økonomi, tenk bare på bilfrakten fra Japan, hvor det spares 8000 nautiske mil og ekstreme værforhold i forhold til å seile rundt Cape Horn. Det går enorme kontainerskip og biltranportskip på rekke og rad gjennom. Kanalen har ført til at det konstrueres spesielle skip med tanke på maksimal størrelse i Panamakanalen.

Panamakanalen er et av de virkelig store byggverk i verden hvor det ble utvist en utrolig stor ingeniørkunst og utholdenhet, ja, kanskje en av de vitigste i "nyere" tid. Sluseportene er enorme og med rå håndmakt ble en utrolig mengde jord- og steinmasser med primitive hjelpemidler flyttet for å oppnå den rette dybde på 80,5 fot.

Gatunsjøen er jo jokeren i hele prosjektet. Den gir vann til alle slusene og var i sin tid verdens største kunstige innsjø. Nå har vel Kineserne og Egypterne større dammer. Rio Chagres er demmet opp flere steder for å gi reservoarer som reserve for selve Gatunsjøen i tilfelle en såkalt lang "dry season".
Om det var fremsynt tankegang eller militær strategi er det vel ingen som kan gi et svar på den dag i dag.

Vi regner med at transiten starte på kvelden 24. mars og at vi kommer frem til Balboa på ettermiddagen lørdag, 25. mars. Ca 50 n.mil.

Hilsen

Marit og Nils Johan

"Checkmate"